Chủ nhật, Ngày 14/08/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1828328
Số người trực tuyến:41
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
93.391
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 136 hồ sơ)

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Công văn số: 101 /SNV-XDCQ&CTTN về việc tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết Công văn và  tài liệu Tại đây 

1. Chỉ thị 45-CTTW  Tại đây

2. 04-CTTU bầu cử Tại đây

3. Chỉ thị 02CT-TTg Tại đây

4. Chỉ thị 01CT-UBND Tại đây

5. Kế hoạch tổ chức hội nghị Tại đây

6. Kế hoạch 17UBBC Tại đây

7. QĐ thành lập BCĐ tỉnh Tại đây

8. QĐ thành lập UBBC tỉnh Tại đây

 

 


+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang