MENU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 36046
Số người trực tuyến:39
VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
Tìm kiếm :    

SttSố HiệuTrích yếu nội dungDownload
1 TTr-BNV Đề cương luật thanh niên sửa đổi Download
2 184/2014/TT-BTC TT:184_2014 BỘ TÀI CHÍNH Download
3 17/2014/TT-BNV Số: 17/2014/TT-BNV Download
4 16/2014/TT-BNV Số: 16/2014/TT-BNV Download
5 57/2014/TT-BGTVT Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT Download
6 10/2014/TT-TTCP Thông tư 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ Download
7 66/2014/QĐ-TTg Quyết định số: 66/2014/QĐ-TTg Download
8 1939/2014/QĐ-TTg Quyết định 1939/2014/QĐ-TTg Download
9 63/2014/QĐ-TTg Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Download
10 06/2014/TT-TTCP Thông tư số 06/2014/TT-TTCP, ngày 31/10/2014 Quy định quy trình tiếp công dân Download
11 2074/QĐ-TTg Quyết định 2074/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015) Download
12 84/2014/NĐ-CP Phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí Download
13 90/2013/NĐ-CP Nghị định 90/2013/NĐ-CP Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao Download
14 115/2013/NĐ-CP, 139/2013/NĐ-CP, 166/20163/NĐ-CP, Một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính Download
15 Những nội dung cơ bản của Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Download
16 07/2013/TT-TTCP Giới thiệu Thông tư 07/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Download
17 06/2013/TT-TTCP Một số điểm mới trong Thông tư 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo Download
18 150/2013/NĐ-CP Nghị định 150/2013/NĐ-CP Download
19 27/2012/QH13 Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 ) Download


VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 030 3.871.155; Fax: 030 3.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn