MENU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 36059
Số người trực tuyến:52
ĐÀO TẠO
- Quyết định Ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình Thứ Năm, Ngày 11/01/2018
- V/v báo cáo kết quả năm 2017 và dự kiến Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Thứ Ba, Ngày 26/12/2017
- V/v tổng hợp kết quả năm 2017 và dự kiến Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Thứ Ba, Ngày 26/12/2017
- báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015.
- Thực hiện công tác đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
- Thông báo tuyển sinh lớp Đại học Kinh tế hệ vừa làm vừa học năm 2014
- Thông báo: Tuyển sinh lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học năm 2014

VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 030 3.871.155; Fax: 030 3.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn