MENU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 36052
Số người trực tuyến:45
XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
- Hướng dẫn về việc lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
- Một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử
- Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011 – 2016 đến nay
- Thống kê số lượng, cơ cấu, chất lượng đại biểu HĐND các cấp
- Thực hiện công tác xây dựng chính quyền cơ sở và bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức sau đại hội đảng bộ cấp xã
- hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông báo số 1594 của Thường trực Tỉnh uỷ
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng chính quyền năm 2014
- Báo cáo thông kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức năm 2014
- Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập đơn vị hành chính đô thị.
- Hướng dẫn số 06/HD-SNV hướng dãn về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với Trưởng Công an xã
- Công văn số 223 / SNV-XDCQ V/v báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ công chức năm 2012
- Ghép thủ tục để giảm thời gian cấp phép quy hoạch
Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội vừa công bố Bộ thủ tục hành chính bao gồm 4 thủ tục thực hiện theo Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (gọi tắt là Đề án 30) và 1 thủ tục mới là cấp phép quy hoạch.

VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 030 3.871.155; Fax: 030 3.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn