MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92926
Số người trực tuyến:38
VĂN BẢN TỈNH
Số hiệu - văn bản 10/2014/QÐ-UBND
Tên văn bản Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành 29/10/2013
Tải tài liệu Tải về
Nội dung
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn