MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92956
Số người trực tuyến:68
XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

 Thực hiện Công văn số 4351/BNV-CQĐP ngày 22/9/2015 của Bộ Nội vụ về việc bổ sung số liệu báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011 – 2016 đến nay và nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổng hợp số liệu theo các biểu mẫu gửi kèm công văn này, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo trước ngày 01/10/2015.
Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./.
 
Công văn số 4351/BNV-CQĐP tại đây
 
Biểu mẫu đính kèm tại đây
 CÁC TIN KHÁC
V/v thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017 và triển khai Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Hướng dẫn về việc lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử
Thống kê số lượng, cơ cấu, chất lượng đại biểu HĐND các cấp
Thực hiện công tác xây dựng chính quyền cơ sở và bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức sau đại hội đảng bộ cấp xã
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông báo số 1594 của Thường trực Tỉnh uỷ
Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng chính quyền năm 2014
Báo cáo thông kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức năm 2014
Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập đơn vị hành chính đô thị.
Hướng dẫn số 06/HD-SNV hướng dãn về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với Trưởng Công an xã
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn