MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92945
Số người trực tuyến:57
XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

 Thực hiện Công văn số 2025/BNV-CQDDP ngày 12/5/2015 về việc đẩy mạnh thực hiện thông tư 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố; ngày 15/5/2015 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc thực hiện phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”; trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh và cơ sở để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã sau đại hội đảng các cấp và cán bộ công chức cấp xã đã được đào tạo nguồn trong thời gian qua, Sở Nội vụ đề nghị UBND huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện một số công việc sau đây:
 
1. Tổng hợp tình hình bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức sau đại hội đảng bộ xã phường, thị trấn không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (theo biểu số 01 đính kèm)
2. Báo cáo tổng hợp tình hình đã bố trí sử dụng cán bộ, công chức tốt nghiệp lớp đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt cấp xã năm 2014 (theo biểu số 02 đính kèm).
 
3. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố có văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 15/5/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình,  đến từng thôn, xóm, tổ dân phố kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả.
 
4. Đẩy mạnh việc thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố, trên cơ sở “Khuyến khích việc sáp nhập thôn, tổ dân phố để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới nhằm tinh gọn bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của thôn, tổ dân phố;
 
Lập danh sách các thôn, tổ dân phố trên địa bàn từng xã, phường, thị trấn (theo biểu mẫu số 03 đính kèm)
 
Các biểu mẫu trên được đăng tải trên địa chỉ www.sonoivu.ninhbinh.gov.vn; đề nghị các đơn vị truy cập, tải biểu mẫu về triển khai thực hiện tổng hợp gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/6/2015
 
Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố lưu tâm thực hiện./.
 
Các biểu mẫu đính kèm tại đây
KT. THAY GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Bùi Hoàng Hà
 
 CÁC TIN KHÁC
V/v thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017 và triển khai Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Hướng dẫn về việc lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử
Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011 – 2016 đến nay
Thống kê số lượng, cơ cấu, chất lượng đại biểu HĐND các cấp
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông báo số 1594 của Thường trực Tỉnh uỷ
Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng chính quyền năm 2014
Báo cáo thông kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức năm 2014
Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập đơn vị hành chính đô thị.
Hướng dẫn số 06/HD-SNV hướng dãn về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với Trưởng Công an xã
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn