MENU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 36028
Số người trực tuyến:21
CÔNG TÁC THANH NIÊN
Ngày 22/9/2014, UBND tỉnh có văn bản số 548/UBND-VP7 ngày 22/9/2014 về việc sơ kết giai đoạn I Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2011-2020.

Để xây dựng báo cáo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Tỉnh đoàn Ninh Bình và UBND các huyện, thành phố căn cứ đề cương hướng dẫn của Bộ Nội vụ và chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định 342/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 về việc phê duyệt “Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2011-2020” và Kế hoạch số 87/KH-BCĐ ngày 17/8/2012 thực hiện hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh, xây dựng báo cáo sơ kết giai đoạn I thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2020.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.
 
Các văn bản có liên quan tại đây

 

 CÁC TIN KHÁC
Đề cương luật thanh niên sửa đổi
Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ
Đề nghị góp ý dự thảo Đề án Bộ chỉ số đánh giá phát triển của thanh niên và Đề án CSDL quốc gia về thanh niên
Thông báo: Kết quả tuyển chọn Đội viên trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020
Thông báo: Tổ chức tuyển chọn Đội viên trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 -2020
Thông báo: Bổ sung chuyên ngành tuyển chọn Đội viên trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020
Kế hoạch tuyển chọn Đội viên trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh
Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên
Công văn số 31/SNV- CTTN V/v phối hợp thực hiện xây dựng dự thảo báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2012 và lập danh sách tổ chức và cá nhân được phân công thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niê
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 030 3.871.155; Fax: 030 3.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn