MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92933
Số người trực tuyến:45
CÔNG TÁC THANH NIÊN

 Thực hiện Công văn số 553/UBND-VP7 ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc góp ý vào dự thảo đề án Bộ chỉ số đánh giá phát triển của thanh niên và Đề án về CSDL quốc gia về thanh niên, ngày 24/9/2014 phòng Công tác thanh niên Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 1019/SNV-CTTN đề nghị: UBND các huyện, thành phó, thị xã; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; tỉnh đoàn Ninh Bình tham gia ý kiến bằng văn bản vào nội dung dự thảo để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

Chi tiết công văn số 1019/SNV-CTTN tại đây

Dự thảo Đề án tại đây

Phụ lục bộ chỉ tiêu tại đây

Dự thảo Quyết Định của Thủ tướng tại đây

 

 CÁC TIN KHÁC
V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018
V/v triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975
Đề cương luật thanh niên sửa đổi
Báo cáo sơ kết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình
Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ
Thông báo: Kết quả tuyển chọn Đội viên trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020
Thông báo: Tổ chức tuyển chọn Đội viên trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 -2020
Thông báo: Bổ sung chuyên ngành tuyển chọn Đội viên trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020
Kế hoạch tuyển chọn Đội viên trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn