MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92937
Số người trực tuyến:49
ĐÀO TẠO
 CÁC TIN KHÁC
V/v đăng ký cử cán bộ, công chức, viên chức đi học các lóp bồi dưỡng năm 2018
Quyết định Ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình
V/v tổng hợp kết quả năm 2017 và dự kiến Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.
báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015.
Thực hiện công tác đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Thông báo tuyển sinh lớp Đại học Kinh tế hệ vừa làm vừa học năm 2014
Thông báo: Tuyển sinh lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học năm 2014
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH




BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn