MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92954
Số người trực tuyến:66
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC

Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập:
 

+ Kế hoạch tuyện dụng của huyện Nho Quan tại đây

 
+ Kế hoạch tuyện dụng của TP Tam Điệp Tại đây

 
+ Kế hoạch tuyển dụng của huyện Hoa Lư Tại đây

 

+ Kế hoạch tuyển dụng của huyện Yên Mô Tại đây

 CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2018
V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm
Kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
Công văn số 52/UBND-VP7 về việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị.
Thực hiện chế độ tiền lương đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng
Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, Gia Viễn năm 2016
Rà soát và báo cáo số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức.
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X).
Đề nghị tổng rà soát tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động.
Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn