MENU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 36021
Số người trực tuyến:14
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC

Ngày 18/4/2017 Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình. Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ trân trọng đăng tải toàn bộ nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình.

Chi tiết Quyết định số 226/QĐ-SNV ngày 18/4/2017 Tại đây
 

 CÁC TIN KHÁC
V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm
Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 2017
Công văn số 52/UBND-VP7 về việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị.
Thực hiện chế độ tiền lương đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng
Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, Gia Viễn năm 2016
Rà soát và báo cáo số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức.
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X).
Đề nghị tổng rà soát tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động.
Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm.
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 030 3.871.155; Fax: 030 3.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn