MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 935460
Số người trực tuyến:23
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tên thủ tục Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Đơn vị thực hiện Sở Nội Vụ
Biểu mẫu Không có
Nội dung

Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Ninh Bình; Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, trong giờ làm việc hành chính các ngày trong tuần theo quy định của Nhà nước (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).
    Bước 2: Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tiếp nhận, hướng dẫn bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ và có văn bản gửi Sở Nội vụ xem xét, trình UBND tỉnh.
Bước 3: Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Trường hợp không đủ hồ sơ xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.
    Cách thức thực hiện:
    Tổ chức, cá nhân có yêu cầu xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh.
    Thành phần, số lượng hồ sơ:
    * Thành phần hồ sơ:
    - Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.
    - Các giấy tờ cần thiết (bản chính hoặc bản sao) theo tiêu chí quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Chương II Thông tư số 18/2014/TT-BNV.
    * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
    Thời hạn giải quyết:
    Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
    Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
    Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh.
Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.
    Lệ phí: Không.
    Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
    Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
    - Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.
    - Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu (Điều4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 11).
 

Biểu mẫu
Không có
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 29°C
Cao nhất: 31°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 80 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn