MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1027381
Số người trực tuyến:13
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀN SỞ NỘI VỤ
-- Lĩnh vực:

STTTên thủ tụcĐơn vị thực hiện
1 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Sở Nội Vụ
2 Thủ tục thành lập Hội Sở Nội Vụ
3 Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội Sở Nội Vụ
4 Thủ tục chia tách; sáp nhập; hợp nhất Hội Sở Nội Vụ
5 Thủ tục đổi tên Hội Sở Nội Vụ
6 Thủ tục Hội tự giải thể Sở Nội Vụ
7 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội, nhiệm kỳ, đại hội bất thường của Hội Sở Nội Vụ
8 Thủ tục cho phép Hội đặt Văn phòng đại diện Sở Nội Vụ
9 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ Sở Nội Vụ
10 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Sở Nội Vụ
11 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Sở Nội Vụ
12 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Sở Nội Vụ
13 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Sở Nội Vụ
14 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Sở Nội Vụ
15 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Sở Nội Vụ
16 Thủ tục đổi tên quỹ Sở Nội Vụ
17 Thủ tục quỹ tự giải thể Sở Nội Vụ
18 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội Vụ
19 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội Vụ
20 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội Vụ
21 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Nội Vụ
22 Thủ tục thi nâng ngạch công chức: Từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương Sở Nội Vụ
23 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Sở Nội Vụ
24 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức. Sở Nội Vụ
25 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Sở Nội Vụ
26 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội Vụ
27 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội Vụ
28 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội Vụ
29 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Sở Nội Vụ
30 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Sở Nội Vụ
31 Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ Sở Nội Vụ
32 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị đĩnh so 92/2012/NĐ-CP Ban Tôn Giáo
33 Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo cho tố chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ban Tôn Giáo
34 Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ban Tôn Giáo
35 Thủ tục thành lập tố chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Ban Tôn Giáo
Trang 1 2 >> >|
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 35°C
Cao nhất: 35°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 53 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn