MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 989060
Số người trực tuyến:29
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 9 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 9 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ

 Thực hiện Công văn số 46/VTLTNN-NVĐP ngày 18/01/2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc báo cáo tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, để có số liệu tổng hợp, báo cáo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, đồng thời, để đánh giá tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua và định hướng cho những năm tiếp theo, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức báo cáo các nội dung sau:

 

          1. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan, tổ chức về việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống.
 
          2. Thực trạng tài liệu tồn đọng, tích đống tại cơ quan, tổ chức (Phụ lục kèm theo, số liệu báo cáo tính đến ngày 31/12/2016).  TẠI ĐÂY
 
          3. Kết quả thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại cơ quan, tổ chức (nếu có).
 
          4. Nhận xét, đánh giá, đề xuất kiến nghị về công tác chỉnh lý tài liệu tại cơ quan, tổ chức.
 
          Báo cáo gửi về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư – Lưu trữ) trước ngày 05/3/2017 để Sở tổng hợp, báo cáo gửi Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Trong quá trình triển khai, nếu có gì vướng mắc, các cơ quan, tổ chức liên hệ với Chi cục Văn thư – Lưu trữ (qua số máy điện thoại: 030.3896.094) để được hướng dẫn thực hiện./.

 


 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 35°C
Cao nhất: 35°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 53 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn