MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 550830
Số người trực tuyến:13
THANH TRA SỞ
Ngày 13/02, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân của UBND tỉnh tháng 02/2019. Dự buổi tiếp có lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan.

Tại buổi tiếp, sau khi nghe các ý kiến phản ánh của công dân về các nội dung liên quan đến chế độ chính sách; công tác đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các ngành chức năng, các địa phương liên quan đã giải đáp các nội dung theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Quang cảnh buổi tiếp dân

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện nghiêm túc công tác thụ lý đơn, nghiên cứu, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền xử lý đảm bảo quyền lợi cho công dân và tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế tiếp công dân của tỉnh.

UBND tỉnh luôn xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp. Năm 2018, toàn tỉnh đã thực hiện tiếp 2.594 lượt công dân (giảm 24,5% so với cùng kỳ năm 2017) và 17 lượt công dân có từ 5 người trở lên. Riêng tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh đã tổ chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo lịch và đột xuất với tổng số là 272 lượt công dân. Lãnh đạo tỉnh đã tiếp dân định kỳ theo quy chế tiếp công dân, sau mỗi phiên tiếp công dân, UBND tỉnh có thông báo kết luận và chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 

 Đồng chí Chủ tịch Đinh Văn Điến chủ trì buổi tiếp công dân

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo những năm gần đây ngày càng được quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật; chất lượng giải quyết đơn thư được nâng cao; công tác đối thoại trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được coi trọng, bảo đảm dân chủ, công khai theo quy định của pháp luật, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo.

 Theo: NinhBinh.gov.vn


 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 28°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 98 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn