MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 550829
Số người trực tuyến:12
ĐÀO TẠO
Thực hiện Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức tỉnh Ninh Bình;

 

Để có cơ sở báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng, tổng hợp báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý năm 2018, với những nội dung cụ thể như sau:
1.    Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2018
a) Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước năm 2018 (theo biễu mẫu 01đính kèm);
b) Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng viên chức ở trong nước năm 2018 (theo biễu mẫu 02 đính kèm);
c) Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng Đại biểu hội đồng nhân dân ở trong nước năm 2018 (theo biễu mẫu 03 đính kèm);
d) Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài năm 2018 (theo biễu mẫu 04 đính kèm).
2. Đánh giá chung về đào tạo, bồi dưỡng năm 2018
    a) Ưu điểm.
    b) Tồn tại và nguyên nhân.
3. Dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019
a) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước năm 2019 (theo biễu mẫu 05 đính kèm);
b) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức ở trong nước năm 2019 (theo biễu mẫu 06 đính kèm);
c) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Đại biểu hội đồng nhân dân ở trong nước năm 2019 (theo biễu mẫu 07 đính kèm);
d) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài năm 2019 (theo biễu mẫu 08 đính kèm).
   
4. Các kiến nghị, đề xuất

Đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo theo nội dung Công văn này và gửi báo cáo bản giấy, đồng thời gửi qua thư điện tử email: daotaoboiduongnb@gmail.com về Sở Nội vụ trước ngày 08/01/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ./.

   

File đính kèm tại đây: Tải về
 


 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 28°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 98 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn