MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 550831
Số người trực tuyến:14
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC

 Kế hoạch tuyển dụng các đơn vị sự nghiệp công lập

Kế hoạch tuyển dụng huyện Gia viễn: Tại đây

Kế hoạch tuyển dụng Huyện Yên Mô : Tại đây

Kế hoạch tuyển dụng Huyện Kim Sơn : Tại đây

Kế hoạch tuyển dụng Huyện Tam Điệp : Tại đây

Kế hoạch tuyển dụng Huyện Nho Quan : Tại đây

Kế hoạch tuyển dụng Huyện Kim Sơn : Tại đây


 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 28°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 98 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn