MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 550835
Số người trực tuyến:17
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thực hiện Công văn số 14/UBND-VP8 ngày 04/5/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính hàng năm, Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 như sau:

Nội dung chi tiết: Tải về

Biểu mẫu tham khảo: Tải về


 


 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 28°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 98 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn