MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 550840
Số người trực tuyến:14
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các huyện, thành phố như sau:

Nội dung chi tiết: Tải về


 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 28°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 98 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn