MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1027385
Số người trực tuyến:17
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ
 
V/v giao nộp hồ sơ, tài liệu; ban hành danh mục hồ sơ năm 2018 và thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ năm 2017
Ngày 14/12/2017 Chi cục Văn thư Lưu trữ Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số: 1458/SNV-CCVTLT Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu; ban hành Danh mục hồ sơ năm 2018 và thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ năm 2017.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công văn về việc báo cáo kết quả công tác văn thư, lưu trữ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017, Sớ Nội vụ đề nghị các Cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá kết quả công tác văn thư,lưu trữ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác vãn thư, lưu trữ năm 2018 theo đề cương đính kèm.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mẫu hoá các nội dung lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

Để thực hiện nghiêm quy định cúa pháp luật về công tác lập hồ sơ công việc và thống nhất nghiệp vụ lập hồ sơ, Sở Nội vụ ban hành Quy trình mẫu hoá các nội dung lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan (kèm theo Quy trình mẫu hoá).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công văn số 152/SNV-CCVTLT về việc báo cáo tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ban hành Danh mục hồ sơ 2017; báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho công chức cấp xã trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tỉnh Ninh Bình năm 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 3 >> >|
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 35°C
Cao nhất: 35°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 53 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn